Avocat Florentin C. GRADINARU

Baroul Bacau - ROMANIA

Phone

+40 744 658 016

Politică de confidențialitate

Cabinet de Avocat GRADINARU C. CONSTANTIN FLORENTIN

 1. Introducere

Vă mulțumim pentru interesul față de noi. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Aceste informații prezentate în prezentul document (denumit în continuare „Politică de confidențialitate”) sunt importante. Vă   recomandăm să le citiți cu atenție!

 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este  să vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă  pentru noi. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs.

 1. Alte servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice  site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

 1. Cine suntem noi?

Cabinet de Avocat GRADINARU C. CONSTANTIN FLORENTIN este responsabil de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.

Potrivit legislației, Cabinet de Avocat GRADINARU C. CONSTANTIN FLORENTIN este  operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în  siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și  adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile dvs. personale.

 1. Cine sunteți dvs?

Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară sau serviciilor noastre juridice,  reprezentantul ori persoana de contact a unei organizatii, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu organizatia noastră, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet  transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita  informații, accesați Secțiunile 7, 9 și 10 din prezentul document. 

 1. Angajamentul nostru

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne- am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința  informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.

 • Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe informații, accesați Secțiunile 7, 9 și 10 din prezentul document. 

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri    compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 1. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate  actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe  care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 1. Întrebări și solicitări

            Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs sau doriți să vă             exercitați drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți       îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne   puteți scrie la adresa de e-mail: office@avocatgradinaru.ro

 1. Informațiile dvs.

8.1. Ce fel de informații colectăm despre dvs.?

Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi și copii CI, pentru:

 • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
 • îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;
 • redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;
 • înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător, a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;
 • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;
 • îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.

 

Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru a comunica cu dumneavoastră.

 

Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:

 • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială;
 • realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului.

 

Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:

 • informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
 • conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
 • interacțiunile dintre dvs. și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii).

 

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Locația
 • Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

 

8.2.  De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și noi;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • În scopuri analitice și de cercetare;
 • Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele;

 

8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

 • Prelucrarea este necesară pentru a putea face demersuri în vederea încheierii contractului de asistență juridică;
 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea contractului de asistență juridică;
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cum ar fi ținerea evidențelor profesionale sau atestarea identității clientului persoană fizică sau a reprezentantului clientului persoană juridică.

 

8.4. Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din  sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri  de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada   care ne este impusă de lege.

 

8.5. Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială.

Cu toate acestea, respectând legea aplicabilă, am putea furniza datele dumneavoastră  către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate,  servicii fiscale și juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dumneavoastră să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dumneavoastră către societăți de avocatură sau alți avocați  cu care avem încheiate contracte de conlucrare profesională pentru a furniza împreună un serviciu juridic. Cu acești terți avem acorduri de confidențialitate pentru respectarea     secretului profesional și protecția datelor cu caracter personal.

Deși puțin probabil, am putea reorganiza Cabinetul, situație care va putea include  transferul datelor dumneavoastră.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, potrivit mandatului încredințat, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul  Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara S  EE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.

 1. Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail: office@avocatgradinaru.ro. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs, vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs
 • Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)

În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

 • Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@avocatgradinaru.ro
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
 1. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@avocatgradinaru.ro.

 

Felicitări! Ați ajuns la final. Vă mulțumim că v-ați făcut timp pentru a afla cum vă protejăm datele cu caracter personal!

Copyright LegalUp.ro

Avocat Florentin C. GRADINARU utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a Avocat Florentin C. GRADINARU cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

Privacy Settings saved!
Setari permisiuni

Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizator. Dacă continuați, presupunem că sunteți de acord să primiți cookie-uri de pe acest site

Utilizăm fișiere de tip cookie pentru a personaliza și imbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Da, sunt de acord