Avocat Florentin C. GRADINARU

Baroul Bacau - ROMANIA

Phone

+40 744 658 016

GRĂDINARU & ASOCIATII – SCPM, va ofera:

 •    a) în domeniul protecţiei consumatorilor:

  –          existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos;

  –          a nerespectarea clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate;

  –          existenţa unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici;

  –          încălcarea altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

   b) în materia dreptului familiei:

  –          divort şi aspectele accesorii divorţului;

  –          continuarea casatoriei;

  –          partajul de bunuri comune;

  –          exercitiul drepturilor parintesti;

  –          stabilirea domiciliului copiilor;

  –          contrubutia parintilor la intretinerea copiilor;

  –          orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;

   c) în domeniul litigiilor privind:

  –          posesia;

  –          grăniţuirea;

  –          strămutarea de hotare;

  –          în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

   d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

   e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

   f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  g) în cauzele penale, în latura civilă iar atât în latura penală, se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală:

  –          lovire și alte violențe ( art.193);

  –          vătămarea corporală (art.194);

  –          vătămarea corporală din culpă (art. 196);

  –          violenţa în familie (art.199);

  –          amenințarea (art.206);

  –          hărţuirea (art. 208);

  –          hărţuirea sexuală (art.223);

  –          agresiunea sexuală (art. 219 alin.1);

  –          violul ( art. 218 alin.(1) & (2);

  –          violarea de domiciliu (art.224);

  –          violarea sediului profesional (art.225);

  –          violarea vietii private (art. 226);

  –          divulgarea secretului profesional (art.227);

  –          furtul (art.228), furtul calificat (art.229 alin(1), (2) lit.”b”) şi furtul în scop de folosinţă (art.230) dacă faptele au fost săvârşite de membrii familiei, de către un minor în dauna tutorelui, de către o persoană care locuieşte sau este găzduită de victimă (art.231);

  –          abuzul de încredere (art.238);

  –          abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art.239);

  –          bancruta simplă (art.240);

  –          bancruta frauduloasă (art.241);

  –          gestiunea frauduloasă (art.242);

  –          însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243);

  –          înşelăciunea (art.244);

  –          înşelăciunea privind asigurările (art.245);

  –          distrugerea (art.253 alin.(1) şi (2);

  –          tulburarea de posesie (art.256);

  –          asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 284);

  –          nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art.287 alin.1 lit.”d” si “g”);

  –          violarea secretului corespondenţei de serviciu (art.302 alin.(1);

  –          abandonul de familie (art.378);

  –          nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor (art.379);

  –          împiedicarea exercitării libertăţii religioase (art. 381).

   

 • – in cauze comerciale;
  – in cauze civile: divort, partaj bunuri comune, succesiune, iesirea din indiviziune etc.;
  – in litigii de munca: contestare decizie de concediere, contestare decizie de imputare etc.;
  – in cauze de malpraxis pentru medici, contabili, experti contabili, avocati si alti liberi profesionisti;
  – in cauze privind protectia consumatorului;
  – in cauze penale.
 •  

   

  • Sedinta de informare privind avantajele medierii

   GRATUIT

  • Sedinta de mediere / o sedinta / 60 minute – persoane fizice

   100 euro

  • Sedinta de mediere / o sedinta / 60 minute – persoane juridice

   150 euro

GRĂDINARU & ASOCIATII – SCPM

Infiintare
,,GRADINARU & ASOCIATII – Societate civila profesionala de mediatori’’ a fost infiintata prin Hotararea nr. 917/23.02.2013 a Consiliului de Mediere, conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator şi art. 32-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.
 
Inregistrare
,,GRADINARU & ASOCIATII – Societate civila profesionala de mediatori’’ este inregistrata in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la pozitia nr. 5148.
 
Asociati
GRĂDINARU C. FLORENTIN – mediator coordonator
GRĂDINARU ALEXANDRU – MARIAN – mediator asociat

 

Ultimele postari

 


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home2/r63006gams/avocatgradinaru.ro/wp-includes/functions.php on line 3818